Tài liệu

Văn phòng đại diện và chi nhánh là giống nhau hay khác nhau?

Mặc dù đối tượng khách hàng mục tiêu của hình thức văn phòng đại diện và chi nhánh nhắm đến là những chủ doanh nghiệp có ý định muốn mở rộng hoạt động kinh doanh trên thị trường. Tuy nhiên, các chủ doanh nghiệp cần chú ý rằng không phải ai.

bộ máy quản trị của các doanh nghiệp vừa và nhỏ

Bộ máy quản trị của doanh nghiệp lớn khác nhau so với bộ máy quản trị của doanh nghiệp nhỏ như thế nào?

Bộ máy quản trị trong một doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong thống nhất các phòng ban lại với nhau tạo nên một hệ thống mạng lưới có tính chiến lược và điều hòa các hệ thống cấp bậc của nhân viên tốt hơn. Tuy nhiên, sự khác.

Kinh tế vĩ mô ảnh hưởng lên các doanh nghiệp khởi nghiệp như thế nào?

Tầm ảnh hưởng của các nhân tố kinh tế vĩ mô lên hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp khởi nghiệp

Các chủ doanh nghiệp khởi nghiệp cần chú ý chi tiết vào sự biến đổi của nền kinh tế vĩ mô chính vì sự khó lường trước được sự thay đổi của nó có thể mang lại những khuyết điểm tiềm tàng cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, cần chú ý.

Mẫu tờ khai hàng hóa Xuất-Nhập khẩu

Hệ thống pháp lý liên quan: Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu 107/2016/QH13 Thông tư 15/2012/TT-BTC I/ Đối tượng chịu thuế XNK 1. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam. 2. Hàng hóa xuất khẩu từ thị trường trong nước vào khu phi.

Mẫu tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt

Hệ thống pháp lý liên quan Luật số 27/2008/QH12 của Quốc hội : Luật thuế tiêu thụ đặc biệt 1/ Đối tượng chịu thuế Hàng hóa: a) Thuốc lá điếu, xì gà và chế phẩm khác từ cây thuốc lá dùng để hút, hít, nhai, ngửi, ngậm; b) Rượu; c).

Mẫu tờ khai thuế tài nguyên

Hệ thống pháp lý liên quan: Thông tư 152/2015/TT-BTC về thuế tài nguyên 1/ Đối tượng chịu thuế Đối tượng chịu thuế tài nguyên theo quy định tại Thông tư này là các tài nguyên thiên nhiên trong phạm vi đất liền, hải đảo, nội thuỷ, lãnh hải, vùng tiếp.

Mẫu tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Hệ thống pháp lý liên quan: Luật thuế TNDN 2008 Nghị định 218/2013/NĐ-CP Hướng dẫn thi hành Luật thuế TNDN Thông tư 78/2014/TT-BTC Luật doanh nghiệp 2014 1/ Thuế thu nhập doanh nghiệp là gì? Cắn cứ theo quy định của luật thuế TNDN năm 2008 thì thuế thu nhập.

Mẫu tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân

1/ Thuế thu nhập cá nhân là gì? Thuế thu nhập cá nhân là khoản tiền thuế mà người có thu nhập phải trích nộp một phần tiền lương hoặc từ các nguồn thu khác vào ngân sách nhà nước sau khi đã tính các khoản được giảm trừ. Đối.

Mẫu tờ khai thuế Giá trị gia tăng

1/ Khái niệm Thuế Giá trị gia tăng (GTGT) hay còn có tên gọi khác là thuế VAT là thuế thuê tính trên giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong quá trình sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng. 2/ Xác định đối tượng kê.

Mẫu đơn Lệ phí môn bài

Hệ thống pháp lý liên quan: Nghị định 75/2002/NĐ-CP Thông tư số 96/2002/TT-BTC Thông tư số 42/2003/TT-BTC 1/ Khái niệm Thuế môn bài là một sắc thuế trực thu và thường là định ngạch đánh vào giấy phép kinh doanh (môn bài) của các doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Thuế môn bài được thu.