Tài liệu

Mẫu tờ khai hàng hóa Xuất-Nhập khẩu

Hệ thống pháp lý liên quan: Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu 107/2016/QH13 Thông tư 15/2012/TT-BTC I/ Đối tượng chịu thuế XNK 1. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam. 2. Hàng hóa xuất khẩu từ thị trường trong nước vào khu phi.

Mẫu tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt

Hệ thống pháp lý liên quan Luật số 27/2008/QH12 của Quốc hội : Luật thuế tiêu thụ đặc biệt 1/ Đối tượng chịu thuế Hàng hóa: a) Thuốc lá điếu, xì gà và chế phẩm khác từ cây thuốc lá dùng để hút, hít, nhai, ngửi, ngậm; b) Rượu; c).

Mẫu tờ khai thuế tài nguyên

Hệ thống pháp lý liên quan: Thông tư 152/2015/TT-BTC về thuế tài nguyên 1/ Đối tượng chịu thuế Đối tượng chịu thuế tài nguyên theo quy định tại Thông tư này là các tài nguyên thiên nhiên trong phạm vi đất liền, hải đảo, nội thuỷ, lãnh hải, vùng tiếp.

Mẫu tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Hệ thống pháp lý liên quan: Luật thuế TNDN 2008 Nghị định 218/2013/NĐ-CP Hướng dẫn thi hành Luật thuế TNDN Thông tư 78/2014/TT-BTC Luật doanh nghiệp 2014 1/ Thuế thu nhập doanh nghiệp là gì? Cắn cứ theo quy định của luật thuế TNDN năm 2008 thì thuế thu nhập.

Mẫu tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân

1/ Thuế thu nhập cá nhân là gì? Thuế thu nhập cá nhân là khoản tiền thuế mà người có thu nhập phải trích nộp một phần tiền lương hoặc từ các nguồn thu khác vào ngân sách nhà nước sau khi đã tính các khoản được giảm trừ. Đối.

Mẫu tờ khai thuế Giá trị gia tăng

1/ Khái niệm Thuế Giá trị gia tăng (GTGT) hay còn có tên gọi khác là thuế VAT là thuế thuê tính trên giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong quá trình sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng. 2/ Xác định đối tượng kê.

Mẫu đơn Lệ phí môn bài

Hệ thống pháp lý liên quan: Nghị định 75/2002/NĐ-CP Thông tư số 96/2002/TT-BTC Thông tư số 42/2003/TT-BTC 1/ Khái niệm Thuế môn bài là một sắc thuế trực thu và thường là định ngạch đánh vào giấy phép kinh doanh (môn bài) của các doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Thuế môn bài được thu.

Mẫu đơn PL-I-15 đăng ký tài khoản hoặc bổ sung tài khoản ngân hàng

1/ Đăng ký tài khoản hoặc bổ sung tài khoản ngân hàng tại Sở kế hoạch đầu tư Theo điều 53 nghị định 78/2015/NĐ-CP Điều 53. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế 1. Trường hợp doanh nghiệp thay đổi nội dung đăng ký thuế mà không thay.

Bảng kê bán lẻ cho khách hàng dưới 200 nghìn

1. Quy định lập Bảng kê bán lẻ cho khách hàng dưới 200 nghìn: Căn cứ theo Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC và Điều 18 Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định: “Trường hợp khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ 200.000 đồng trở lên mỗi lần, người mua không lấy hóa.