8 công việc các doanh nghiệp cần làm trong đầu năm mới 2022

Trong không khí hân hoan của những ngày đầu năm mới, để có một khởi đầu thuận lợi và hứa hẹn thành công, quý doanh nghiệp không được bỏ qua 8 công việc cần làm sau Tết Nhân Dần năm 2022.

1. Báo cáo Tài chính Doanh nghiệp năm 2021

Tại Điều 109 Thông tư 200/2014/TT-BTC, doanh nghiệp cần tiến hành thực hiện và phải nộp báo cáo tài chính chậm nhất sau 90 ngày (kể từ ngày kết thúc tài chính). Đồng thời, doanh nghiệp lưu ý hoàn thành nghĩa vụ trước ngày 30/03/2022.

Trường hợp, đối với doanh nghiệp nhà nước: Nhân viên kế toán phải nộp Báo cáo tài chính chậm nhất là 30 ngày, ngay khi kết thúc kế toán năm. Đối với công ty mẹ, công ty nhà nước thì chậm nhất 90 ngày.

Báo cáo năm tài chính

Trường hợp các loại hình doanh nghiệp khác: Kế toán là doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh phải nộp Báo cáo tìa chính năm chậm nhất 30 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm.

Mặt khác, các đơn vị kế toán khác thì thời hạn nộp Báo cáo tài chính năm chậm nhất là 90 ngày.

Dịch vụ báo cáo tài chính chuyên nghiệp

2. Báo cáo về tình hình biến động lao động vào tháng 02/2022

Thời gian thực hiện: Trước ngày 03/02/2022

Tại Khoản 2 Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH quy định: trước tháng 3 hằng tháng, doanh nghiệp phải thông báo về trung tâm dịch vụ về tình hình biến động lao động tại đơn vị làm việc.

Như vậy, sau khi nghỉ Tết, doanh nghiệp phải hoàn thành xong việc báo cáo tình hình biến động lao động của tháng 02/2022.

3. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 01/2022

Tại Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTCKhoản 4 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTCMục 10 Công văn 1839/TCT-CS. Theo đó, hàng tháng doanh nghiệp có trách nhiệm nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn với cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Như vậy, chậm nhất ngày 20/02/2022, doanh nghiệp phải thực hiện xong việc báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 01/2022.

Khai báo hoá đơn

Lưu ý: Nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng được thực hiện trong thời gain 12 tháng kể từ ngày thành lập doanh nghiệp mới.

Khi hết thời gian trên, cơ quan thuế kiểm tra về việc báo cáo quá trình sử dụng hóa đơn và tình hình kê khai. Đồng thời, doanh nghiệp chuyển sang báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý.

4. Thuế thu nhập doanh nghiệp quý I năm 2022

Tại Điều 17 Thông tư 151/2014/TT-BTC bổ sung Điều 12a vào sau Điều 12 Thông tư 156/2013/TT-BTC, theo đó doanh nghiệp tiến hành thực hiện tạm số thuế doanh nghiệp của quý. Thời gian chậm nhất vào ngày thứ ba mươi của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thế.

Trong quý I năm 2022, doanh nghiệp phải thực hiện tạm nộp số thuế thu nhập doanh nghiệp của quý này hoặc chậm nhất vào ngày 30/04/2022.

Trường hợp, doanh nghiệp chưa thực hiện tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp trước Tết thì thời gian chậm nhất sẽ đến ngày 02/05/2022

Trường hợp khác, doanh nghiệp không phải lập báo cáo tài chính quý thì doanh nghiệp nên căn cứ vào số thuế thu nhập doanh nghiệp của năm trước. Nên dự vào kết quả sản xuất kinh doanh của năm để xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp nộp hàng tháng.

5. Nộp thuế TNCN tháng 01/2022

Tại Khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC, chậm nhất ngày thứ 20 của tháng liền sau doanh nghiệp cần tiến hành khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì phải thực hiện nộp hồ sơ thuế TNCN tại các cơ quan trực tiếp quản lý doanh nghiệp.

Cụ thể, chậm nhất ngày 20/02/2022, doanh nghiệp phải thực hiện xong việc nộp hồ sơ khai thuế TNCN của tháng 01/2019.

Quy định này được áp dụng với doanh nghiệp có hình thức khai thuế theo tháng.

6. Nộp tờ khai thuế GTGT tháng 01/2022

Tại Điều 15 Thông tư 151/2014/TT-BTC và Khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC, doanh nghiệp có tổng doanh thu năm trước liền kề trên 50 tỷ đồng sẽ thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng.

Với hạn nộp hồ sơ được quy định chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo. Chậm nhất là ngày 20/02/2019. Đồng thời, những doanh nghiệp này phải thực hiện xong việc nộp hồ sơ khai thuế GTGT của tháng 01/2019.

7. Nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN tháng 02/2022

Tại Khoản 1 Điều 7, Điều 16 và Khoản 1 Điều 19 Quyết định 595/QĐ-BHXH chậm nhất đến ngày cuối cùng của tháng, doanh nghiệp phải trích đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN trên quỹ tiền lương tháng của những người lao động tham gia BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN.

Doanh nghiệp cần làm là đóng bảo hiểm xã hội
Doanh nghiệp cần làm là đóng bảo hiểm xã hội

Do vậy, sau khi nghỉ Tết Nhâm Dần 2022, chậm nhất 28/02/2022 doanh nghiệp phải hoàn tất việc trích đóng BHXH, BHYT, BHTN của tháng 02/2022 cho người lao động.

8. Đóng phí công đoàn

Tại Khoản 2, Điều 6 Nghị định 191/2013/NĐ-CP mỗi tháng doanh nghiệp phải đóng kinh phí Công đoàn mỗi tháng một lần cùng dịp đóng BHXH bắt buộc cho người lao động.

Với mức phí 2% của quỹ tiền lương căn cứ đóng BHXH cho người lao động và ngày 28/02/2022 cũng là hạn chót để đóng khoản này lại Phòng Kế toán của Liên đoàn lao động quận, huyện tại nơi đăng ký kinh doanh.

0932.678.626