Báo cáo tài chính là gì ?

Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ban hành ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính, tất cả các doanh nghiệp thuộc các ngành, các thành phần kinh tế đều phải lập và trình bày bảng báo cáo tài chính (BCTC) hằng năm. Dưới đây là những thông tin bạn cần biết về Bảng báo cáo tài chính được cập nhật mới nhất.

Báo cáo tài chính là gì?
Bảng báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính là gì?

Báo cáo tài chính là bảng tổng hợp các thông tin, tình hình tài chính, dòng tiền và các khoản nợ của một doanh nghiệp đang hoạt động. Bảng báo cáo tài chính thường sẽ cung cấp các thông tin như:

 • Tài sản
 • Vốn chủ sở hữu
 • Nợ phải trả
 • Doanh thu
 • Chi phí hoạt động

Các thông tin này thường được trình bày dưới dạng bảng biểu sẽ giúp các chủ doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước có cái nhìn tổng quan nhất về tình hình tài chính của công ty. Ngoài ra, các doanh nghiệp còn phải có 1 bản “Thuyết minh báo cáo tài chính” nhằm giải trình chi tiết hơn về các chỉ tiêu, thông tin có trên BCTC.

Theo Thông tư 200, hệ thống bảng BCTC sẽ bao gồm các mẫu sau

BCTC thường niên (năm) cơ bản

 • Bảng cân đối kế toán – Mẫu B01/DN
 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh – Mẫu B02/DN
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ – Mẫu B03/DN
 • Bản Thuyết minh báo cáo tài chính – Mẫu B09/DN

Tùy thuộc vào doanh nghiệp bạn hoạt động theo Thông tư hoặc quy định của Nhà nước nào thì sẽ có các mẫu BCTC tương ứng. Replusacc sẽ nói rõ hơn trong những bài sau!

Thời hạn và địa điểm nộp báo cáo tài chính

Thời hạn nộp báo cáo tài chính

Đối với Doanh nghiệp Nhà nước

Các doanh nghiệp phải nộp bảng BCTC chậm nhất là 30 ngày kể từ khi kết thúc một kỳ kế toán năm (Từ ngày 1/1 – 31/12). Các doanh nghiệp bắt buộc phải nộp trước ngày 30/1 của năm tiếp theo.

Đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh

Tương tự như doanh nghiệp nhà nước, các doanh nghiệp tư nhân cũng bắt buộc phải nộp lại bảng BCTC trước ngày 30/1 của năm tiếp theo

Các doanh nghiệp khác

Thời hạn nộp báo cáo tài chính năm là ngày 90 tính từ ngày kết thúc năm tài chính. Tức là phải nộp trước ngày 30/3 của năm tiếp theo

Nộp báo cáo tài chính ở đâu

Đối với các doanh nghiệp nhà nước có trụ sở tại các Tỉnh, Thành phố trực thuộc trung ương thì bảng BCTC sẽ được nộp cho Sở tài chính cấp tỉnh hoặc cấp Thành phố trung ương. Ngoài ra, các doanh nghiệp trực thuộc cấp Trung ương sẽ phải nộp thêm 1 bảng nữa cho Bộ Tài chính.

Đối với các Ngân hàng thương mại, Công ty xổ số, Doanh nghiệp tín dụng, bảo hiểm hoặc Công ty kinh doanh chứng khoán thì sẽ nộp cho Bộ Tài Chính

Các doanh nghiệp sẽ phải gửi bảng Báo cáo tài chính cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp tại địa phương

Các doanh nghiệp (kể cả các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) có trụ sở nằm trong khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao còn phải nộp Báo cáo tài chính năm cho Ban quản lý khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao nếu được yêu cầu.

Tổng kết lại thời gian và địa điểm nộp báo cáo qua bảng sau:

Loại hình
doanh nghiệp

Thời hạn
lập báo cáo

Nơi nộp báo cáo tài chính

Cơ quan
tài chính

Cơ quan
thuế

Cơ quan
thống kê

DN
cấp trên

Cơ quan
ĐKKD

Doanh nghiệp
Nhà nước

Quý, năm

x

x

x

x

x

Doanh nghiệp có
vốn nước ngoài

Năm

x

x

x

x

x

Doanh nghiệp khác

Năm

x

x

x

x

Bạn cần phải đặc biệt chú ý những điểm này vì mức phạt cho việc nộp trễ hoặc không nộp báo cáo tài chính là khá nặng: Từ 1.000.000 đồng – 20.000.000 đồng.

Yêu cầu khi lập báo cáo tài chính

 • BCTC cần được trình bày trung thực và hợp lý tình hình thực tế của doanh nghiệp
 • Rõ ràng, khách quan và minh bạch
 • Thận trọng trong từng con số
 • Trình bày đầy đủ các khía cạnh, mẫu báo cáo theo quy định nhà nước

Ý nghĩa của bảng báo cáo tài chính

BCTC đóng vai trò quan trọng trong việc giúp nhà quản lý phân tích và đưa ra các quyết định trong hoạt động kinh doanh, sản xuất hoặc đầu tư

Thông số tài chính trong báo cáo

BCTC cung cấp tổng quan nhất về tình hình tài chính hiện tại của doanh nghiệp bao gồm các hạng mục như vốn, tài sản, các khoản nợ, chi phí hoạt động, lợi nhuận, doanh thu,…

Giúp các chủ doanh nghiệp nắm rõ được hoạt động kinh doanh trong năm vừa qua của doanh nghiệp để đưa ra kế hoạch cho năm tiếp theo hiệu quả hơn.

Trên đây là một số thông tin mới nhất về Báo cáo tài chính, nếu bạn còn bất kỳ câu hỏi nào về nghiệp vụ này, hãy gọi ngay cho bộ phận tư vấn kế toán của chúng tôi qua HOTLINE 0932 678 626 Ngoài ra nếu bạn đang có nhu cầu về việc thuê một dịch vụ kế toán về lập bảng báo cáo tài chính, chúng tôi chính là sự lựa chọn của bạn!

Báo cáo tài chính là gì ? 1

0932.678.626