Hỗ trợ xử lý thuế GTGT hàng phải trả lại chủ nước ngoài

Hiện nay, một số doanh nghiệp thường gặp trường hợp đã nộp thuế GTGT đối với các nhập khẩu nhưng sau đó vì một số lý do nên đã tái xuất trả lại cho chủ nước ngoài.

Tuy nhiên, những bạn học kế toán mới ra trường thường chưa nắm các trường hợp đặc biệt khi làm việc hàng ngày tại Doanh nghiệp.

Để giúp các bạn tiếp cận được thực tế, bài viết sau đó xin chia sẻ cho doanh nghiệp, kế toán viên những kiến thức tốt nhất để hoàn tất các thủ tục về kế toán.

Thông tư số 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định cụ thể

Theo phân tích của Tổng cục Hải quan, tại Khoản 1 Điều 156 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 hỗ trợ hướng dẫn. Theo đó, xử lý thuế GTGT đối với hàng hoá nhập khẩu sau đó xuất trả lại chủ DN nước ngoài, Tổng cục Hải quan quy định cụ thể:

Đối với các tờ khai XK trước ngày 01/07/2016 cần căn cứ tại Khoản 13 Điều Luật số 21/2012/QH13 sửa đổi bổ sung các điều của Luật Quản lý thuế, khoản 1 Điều 29 Nghị định số 83/2013/NĐ – CP của Chính phủ. Và khoản 1 Điều 49 Thông tư số 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa.

Hỗ trợ xử lý thuế GTGT hàng phải trả lại chủ nước ngoài 1

Đối với trường hợp DN đã nộp thuế GTGT đối với hàng NK nhưng sau đó xuất trả chủ hàng nước ngoài trước ngày 01/07/2016 cơ quan Hải quan thực hiện hoàn số tiền trả thuế GTGT đã nộp tại khâu NK được xác định là tiền thuế nộp nhầm, nộp thừa theo quy định tại khoản 1 Điều 49 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài Chính.

Đồng thời, từ ngày 01/07/2016 tờ khai XK cần căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế số 106/2016/QH13 quy định cụ thể:

Các cơ sở kinh doanh có hàng hoá dịch vụ xuất khẩu nếu có số thuế giá trị gia tăng chưa được khấu trừ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng. Trường hợp hàng hóa nhập khẩu để xuất khẩu, hàng hóa xuất khẩu không thực hiện việc xuất khẩu tại địa bàn hoạt động hải quan theo quy định của Luật hải quan.

Hỗ trợ xử lý thuế GTGT hàng phải trả lại chủ nước ngoài
Hỗ trợ xử lý thuế GTGT hàng phải trả lại chủ nước ngoài

Đối với cơ sở kinh doanh không được hoàn thuế với hàng hoá xuất nhập khẩu sau đó xuất khẩu sẽ không thực hiện việc xuất khẩu tại địa bàn hoạt động theo quy định của Luật Hải Quan tại Nghị định số100/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định.

Do đó, trường hợp DN đã nộp thuế GTGT đối với hàng NK nhưng sau đó tái xuất trả lại chủ hàng nước ngoài từ ngày 1/7/2016 thì thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Thông tư 130/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Xem thêm:>>> Mẫu kê khai thuế GTGT 

0932.678.626