Gần 90% số tiền thực hiện bằng phương thức hoàn thuế điện tử

Trong thời đại công nghệ 4.0, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiêp, do đó Tổng cục Thuế đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý thuế, trong đó hoàn thuế.

Cụ thể, từ năm 2018 đến ngày 20/05/2018, báo cáo cho thấy cơ quan thuế đã tiếp nhận gần 7.100 hồ sơ hoàn thuế theo phương thức điện tử, chiếm gần 90% hồ sơ đề nghị hoàn thuế.

Hoá đơn bằng phương thức điện tử: ngăn chặn gian lận thuế

Theo báo cáo mới nhất của Tổng cục Thuế cho biết, gần 100% doanh nghiệp đang hoạt động và sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử. Hiện có tổng số tờ khai đã nhận vào hệ thống hơn 51,7 triệu tờ khai.

Về nộp thuế điện tử, đã có 98,25% trong tổng số doanh nghiệp đang hoạt động đăng ký tham gia nộp thuế điện tử. 236,038 tỷ đồng trong năm 2018 là con số tiền thuế đã nộp.

Tính từ 2018 đến ngày 20/05/2018, cơ số thuế đã tiếp nhận 7.095 hồ sơ hoàn thuế điện tử, chiếm gần 90% số hồ sơ đề nghị hoàn thuế.

Cụ thể, đã giải quyết 5.308 hồ sơ với tổng số tiền thuế GTGT đã hoàn là 25.655 tỷ đồng.

Hoàn thuế điện tử chống gian lận thuế
Hoàn thuế điện tử chống gian lận thuế

Tổng cục Thuế cho biết, các đề án điện tử theo thông tư 05/2018/TT-BTC ngày 22/01/2018, thí điểm khai thuế điện tử đối với hoạt động cho thuê nhà, thí điểm nộp thuế điện tử đối với cá nhân kinh doanh thông qua tổ chức nhận ủy nhiệm thu thuế… đều được triển khai đúng tiến độ.

Đầu tháng 4 năm 2018, cơ quan thuế đã ban hàng 7.795 quyết định hoàn thế với tổng số tiền thuế GTGT hoàn là 38.8 tỷ đồng, bằng 38,8% so với năm 2017.

Về chi hoàn thuế GTGT, số chi hoàn từ dự toán hoàn thuế GTGT là trên 39.900 tỷ đồng. Trong đó, hoàn cho quyết định hoàn thuế năm 2017 chuyển sang là 2.189 tỷ đồng.

Quyết định hoàn thuế năm 2018 là 37.713 tỷ đồng. Báo cáo cũng cho thấy, gần 90% số tiền hoàn thuế được thực hiện bằng phương thức điện tử.

Hàng năm, Cơ quan thuế đều tiến hành công việc kiểm tra quyết toán thuế tại doanh nghiệp. Vì thế, mỗi dịp này công ty thường bân rộn để hạch toán sổ sách, xem xét toàn bộ hồ sơ theo đúng quy định.

Chính vì thế, dịch vụ quyết toán thuế – giải pháp thiết thực của chủ doanh nghiệp, đặc biệt là những công ty trong bước đầu khởi nghiệp muốn tiết kiệm thời gian, chi phí tối đa ban đầu.

0932.678.626