Kế toán là gì? 7 nguyên tắc trong kế toán cần phải biết

Kế toán là một trong những bộ phận quan trọng và không thể thiếu trong một công ty. Nhưng rất nhiều doanh nghiệp còn mơ hồ về khái niệm kế toán là gì và những nguyên tắc cơ bản trong kế toán? Để hiểu rõ hơn về vấn đề này Replusacc xin giới thiệu đến bạn bài viết sau.

 

Kế toán là gì?

 

nhan vien ke toan
Nhân viên kế toán làm việc chuyên nghiệp tại Replusacc

 

Kế toán là việc đo lường, xử lý, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính dưới hình thức giá trị hiện vật và thời gian lao động. Bộ phận kế toán là bộ phận giữ vai trò quan trọng trong lĩnh vực quản lý kinh tế. Quản lý từ từng đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp cho đến quản lý phạm vi toàn bộ nền kinh tế.

7 nguyên tắc trong kế toán không thể bỏ qua

Có rất nhiều nguyên tắc quan trọng cần phải tuân theo trong lĩnh vực kế toán nhưng đây là 7 nguyên tắc quan trọng nhất mà bạn cần biết. 

nguyen tac ke toan
7 nguyên tắc quan trọng trong kế toán

 

Nguyên tắc 1: Khách quan trong kế toán

Các báo cáo tài chính, thuyết minh báo cáo tài chính, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, tài liệu của một tổ chức phải được dựa trên bằng chứng trung thực và khách quan. Nguyên tắc kế toán này giữ cho việc quản lý và bộ phận kế toán của một doanh nghiệp đưa ra những báo cáo tài chính chính hoàn toàn độc lập và khách quan nhất.

Nguyên tắc 2:  Nhất quán trong kế toán

Các chính sách và phương pháp mà doanh nghiệp đã chọn để thực hiện các nghiệp vụ kế toán phải có tính nhất quán thống nhất với nhau. Nếu trường hợp có sự thay đổi về phương pháp kế toán đã chọn thì doanh nghiệp phải giải trình nêu lý do thay đổi trong báo cáo thuyết minh báo cáo tài chính.

Theo nguyên tắc nhất quán phương pháp kế toán doanh nghiệp sử dụng phải nhất quán giữa kỳ này sang kỳ khác. Nguyên tắc nhất quán đảm bảo cho các thông tin trong báo cáo tài chính mang tính ổn định, có thể so sánh được với nhau giữa kỳ thực hiện và kỳ kế hoạch. 

Nguyên tắc 3: Thận trọng trong kế toán

Nội dung nguyên tắc thận trọng là việc phải xem xét, cân nhắc có những phán đoán cần thiết để lập các ước tính kinh tế trong điều kiện không chắc chắn. Nguyên tắc này yêu cầu việc tăng vốn chủ sở hữu chỉ được thực hiện khi có bằng chứng chắc chắn, nếu việc ghi giảm vốn chủ sở hữu được ghi nhận từ khi có chứng cứ về khả năng có thể xảy ra.

Đặc điểm nguyên tắc thận trọng:

 

  •     Không đánh giá cao hơn giá trị các tài sản và các khoản thu nhập.
  •     Không đánh giá thấp hơn giá trị của các khoản nợ phải trả và chi phí.
  •     Chỉ ghi nhận doanh thu và thu nhập khi có bằng chứng chắc chắn.

Nguyên tắc 4: Giá gốc trong kế toán

 

Trong nguyên tắc giá gốc, tài sản doanh nghiệp phải được kế toán ghi theo giá gốc, giá gốc của tài sản phải được ghi bằng các khoản tiền hay các khoản tương đương tiền mà doanh nghiệp đã trả, phải trả hoặc tính theo giá trị hợp lý của tài sản đó vào tại thời điểm giá trị tài sản được ghi nhận. Giá trị gốc của tài sản không được thay đổi cho đến khi có quy định khác trong chuẩn mực kế toán cụ thể. 

Các giá trị của nguyên vật liệu, tài sản, công nợ, công cụ dụng cụ,… phải phản ánh theo giá của tài sản đó tại thời điểm mua, không phản ánh tài sản theo giá trị tại thời điểm tính theo giá thị trường.  

Nguyên tắc 5:  Công khai trong kế toán

 

Các nguyên tắc này yêu cầu các báo cáo tài chính, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính phải được ghi nhận rõ ràng, chính xác, dễ hiểu và phải bao gồm đầy đủ các thông tin liên quan đến các hoạt động doanh nghiệp. Những báo cáo này phải được trình bày công khai cho tất cả mọi người sử dụng.

Nguyên tắc 6: Cơ sở dồn tích trong kế toán

 

Mọi nghiệp vụ kinh tế, tài chính của doanh nghiệp liên quan đến tài sản, nguồn vốn, doanh thu chi phí phải trả được ghi vào sổ kế toán vào thời điểm phát sinh, không căn cứ vào thời điểm thu hoặc thực tế chi tiền hoặc tương đương tiền. Báo cáo tài chính kế toán lập trên cơ sở dồn tích phản ánh tình hình tài chính của doanh nghiệp trong các thời điểm, quá khứ hiện tại và tương lai. 

Nguyên tắc 7: Liên tục trong kế toán

 

Các báo cáo kế toán phải được lập trên cơ sở giả định là doanh nghiệp hoạt động liên tục và sẽ hoạt động bình thường trong thời tương lai gần. Doanh nghiệp của bạn không có ý định cũng như không buộc phải ngừng hoạt động hoặc phải thu hẹp đáng kể quy mô hoạt động của mình. Trường hợp thực tế khác với giả định hoạt động liên tục thì báo cáo tài chính phải lập trên một cơ sở khác và phải giải thích cơ sở đã sử dụng để lập báo cáo tài chính.

Nắm bắt được nhu cầu và thấu hiểu được những khó khăn của doanh nghiệp đặc biệt là doanh nghiệp trẻ, Replusacc với dịch vụ kế toán trọn gói. Đây chắc chắn là giải pháp giúp bạn thực hiện các công việc kế toán doanh nghiệp với sự chất lượng và uy tín nhất tại TPHCM.

Trụ sở chính: Lầu 10, Toà nhà Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ, P.25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

☎  Hotline: 0932 678 6260938 208 656
📧  Email: info@replusacc.com.vn
>> Xem thêm: Báo cáo tài chính là gì?

 

0932.678.626