Mẫu Bảng kê bán lẻ cho khách hàng dưới 200 nghìn

1. Quy định lập mẫu Bảng kê bán lẻ cho khách hàng dưới 200 nghìn:

Căn cứ theo Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTCĐiều 18 Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định:

“Trường hợp khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ 200.000 đồng trở lên mỗi lần, người mua không lấy hóa đơn hoặc không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế (nếu có) thì vẫn phải lập hóa đơn và ghi rõ “người mua không lấy hoá đơn” hoặc “người mua không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế.”

  • Điều 18. Bán hàng hóa, dịch vụ không bắt buộc phải lập hóa đơn

1. Bán hàng hóa, dịch vụ có tổng giá thanh toán dưới 200.000 đồng mỗi lần thì không phải lập hóa đơn, trừ trường hợp người mua yêu cầu lập và giao hóa đơn.

2. Khi bán hàng hóa, dịch vụ không phải lập hóa đơn hướng dẫn tại khoản 1 Điều này, người bán phải lập Bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ.
Bảng kê phải có tên, mã số thuế và địa chỉ của người bán, tên hàng hóa, dịch vụ, giá trị hàng hóa, dịch vụ bán ra, ngày lập, tên và chữ ký người lập Bảng kê.
Trường hợp người bán nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thì Bảng kê bán lẻ phải có tiêu thức “thuế suất giá trị gia tăng” và “tiền thuế giá trị gia tăng”.
Hàng hóa, dịch vụ bán ra ghi trên Bảng kê theo thứ tự bán hàng trong ngày (mẫu số 5.6 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC).

3. Cuối mỗi ngày, cơ sở kinh doanh lập một hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn bán hàng ghi số tiền bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong ngày thể hiện trên dòng tổng cộng của bảng kê, ký tên và giữ liên giao cho người mua (liên 2), các liên khác luân chuyển theo quy định.
-> Tiêu thức “Tên, địa chỉ người mua” trên hóa đơn này ghi là “bán lẻ không giao hóa đơn”.

Nghĩa là:

  • Nếu bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ 200.000 đồng trở lên mỗi lần: Dù người mua không lấy hóa đơn thì thì vẫn phải lập hóa đơn và ghi rõ “người mua không lấy hoá đơn” hoặc “người mua không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế.”
  • Nếu bán hàng hóa, dịch vụ có tổng giá thanh toán dưới 200.000 đồng mỗi lần: Thì có thể lập Bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ. -> Cuối mỗi ngày phải lập 1 hóa đơn tổng, Tiêu thức “Tên, địa chỉ người mua” trên hóa đơn này ghi là “bán lẻ không giao hóa đơn”.

Lưu ý: Trường hợp này, nếu khách hàng yêu cầu lập hóa đơn -> Thì vẫn phải xuất bình thường cho khách hàng.

2. Mẫu Bảng kê bán lẻ cho khách hàng dưới 200 nghìn:

Mẫu Bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ trực tiếp cho người tiêu dùng
Mẫu Bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ trực tiếp cho người tiêu dùng

Tải ngay mẫu Bảng kê bán lẻ cho khách hàng dưới 200 nghìn tại đây

Xem thêm:>>> Dịch vụ kế toán trọn gói tại Replusacc

0932.678.626