Mẫu đơn Lệ phí môn bài theo nghị định 139 mới nhất

Hệ thống pháp lý liên quan:

Nghị định 75/2002/NĐ-CP
Nghị định 139/2016/NĐ-CP
Thông tư số 96/2002/TT-BTC
Thông tư số 42/2003/TT-BTC

1/ Khái niệm

Thuế môn bài là một sắc thuế trực thu và thường là định ngạch đánh vào giấy phép kinh doanh (môn bài) của các doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Thuế môn bài được thu hàng năm. Mức thu phân theo bậc, dựa vào số vốn đăng ký hoặc doanh thu của năm kinh doanh kế trước hoặc giá trị gia tăng của năm kinh doanh kế trước tùy từng nước và từng địa phương.

Thuế trực thu: là lọai thuế mà cá nhân nộp thuế thu nhập về khỏan tiến kiếm được do sức lao động, tiến cho thuê tài sản, tiền thu được từ cổ phiếu hay lãi suất. Các doanh nghiệp nộp thuế lợi tức được tính theo mức lợi nhuận có thể bị đánh thuế của họ sau khi đả trừ đi chi phí. Các doanh nghiệp cũng thay mặt cho những người làm công cho họ nộp tiền đóng góp vào bảo hiểm quốc gia.

Thuế gián thu: là lọai thuế đánh vào việc tiêu thụ hàng hóa và dịch vụ. Nguồn thu nhập thuế gián thu quan trọng nhất là thuế giá trị gia tăng (VAT). Trên thực tế đó là thuế đánh vào hàng bán (khác với thuế tiêu thụ được thu vào điểm bán hàng cuối cùng, đối với ngừơi tiêu dùng thì VAT được thu ở những giai đọan khác nhau của quá trình sản xuất).

Thuế định ngạch: là đánh một lượng cố định vào tất cả các đối tượng thu của sắc thuế. Ví dụ: thuế cầu đường, lệ phí sử dụng dịch vụ sân bay.

2/ Đối tượng

+ Các doanh nghiệp Nhà nước, công ty cổ phần, công ty TNHH, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp hoạt động theo Luật đầu tư, tổ chức và cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam không theo Luật đầu tư, các tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân, các tổ chức, đơn vị sự nghiệp khác và tổ chức kinh doanh hạch toán kinh tế độc lập khác.

+ Các HTX, Liên hiệp HTX và các Quỹ tín dụng nhân dân (gọi chung là các HTX)

+ Các cơ sở kinh doanh là chi nhánh, cửa hàng, cửa hiệu (thuộc công ty hoặc chi nhánh)… hạch toán phụ thuộc hoặc báo sổ được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, có đăng ký nộpthuế môn bài, và được cấp mã số thuế (loại 13 số).

3/ Mức thuế, bậc thuế phải nộp

BậcVốn điều lệ/ Vốn đầu tưPhí môn bài
1Trên 10 tỷ3.000.000VNĐ
2Từ 5 đến 10 tỷ2.000.000VNĐ
3Từ 2 đến 5 tỷ1.500.000VNĐ
4Dưới 2 tỷ1.000.000VNĐ

4/ Thời gian khai lệ phí môn bài

Khi nhận được Giấy phép đăng ký kinh doanh thì doanh nghiệp phải lập và nộp tờ khai lệ phí môn bài (Mẫu 01/MBAI nghị định 139/2016/NĐ-CP) chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh, thường thì ngày bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh chính là ngày được cấp GPKD.

Trường hợp ngày cấp GPKD khác với ngày bắt đầu hoạt động thì thời hạn nộp tờ khai lệ phí môn bài trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày bắt đầu hoạt động, ngày bắt đầu hoạt động thường được khai trong Giấy đề nghị đăng ký thành lập doanh nghiệp.

5/ Mẫu tờ khai thuế môn bài

Mẫu tờ khai lệ phí môn bài
Mẫu tờ khai lệ phí môn bài

Tải mẫu Tờ khai lệ phí môn bài tại đây

Nếu bạn có nhu cầu về dịch vụ kế toán hoặc câu hỏi nào về mẫu tờ khai thuế môn bài hãy liên hệ ngay cho chúng tôi qua hotline: 028 6288 3088 – 0932 678 626 hoặc gửi email: info@replusacc.com.vn

0932.678.626