Mẫu đơn PL-I-15 đăng ký tài khoản hoặc bổ sung tài khoản ngân hàng

1/ Đăng ký tài khoản hoặc bổ sung tài khoản ngân hàng tại Sở kế hoạch đầu tư

Theo điều 53 nghị định 78/2015/NĐ-CP

Điều 53. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế

1. Trường hợp doanh nghiệp thay đổi nội dung đăng ký thuế mà không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh thì doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

2/ Quy trình thực hiện:

– Mẫu PL I-15 (thay thế cho Mẫu 08/MST): 2 bản

– Giấy ủy quyền (mẫu của Sở KHĐT, ghi rõ là: Liên hệ phòng Đăng ký kinh doanh – Sở KHĐT để nộp hồ sơ và ký nhận kết quả)

– 01 CMND photo (cầm theo bản gốc để đối chiếu); 01 bìa nhựa để bỏ giấy tờ vào đó.

– Sau 5 ngày nhận kết quả

Lưu ý: Do cơ quan thuế và Phòng đăng ký kinh doanh đã liên thông về thông tin công ty, nên các doanh nghiệp chỉ phải nộp ở Phòng đăng ký kinh doanh mà không cần nộp ở cơ quan thuế

3/ Mẫu PL I-15Mẫu đơn PL-I-15 đăng ký tài khoản hoặc bổ sung tài khoản ngân hàng 1

Mẫu đơn PL-I-15 đăng ký tài khoản hoặc bổ sung tài khoản ngân hàng 2

Mẫu đơn PL-I-15 đăng ký tài khoản hoặc bổ sung tài khoản ngân hàng 3

Tải mẫu đơn PL-I-15 tại đây

4/ Mẫu giấy ủy quyền

Mẫu đơn PL-I-15 đăng ký tài khoản hoặc bổ sung tài khoản ngân hàng 4

Tải mẫu giấy ủy quyền tại đây

0932.678.626