Mẫu tờ khai quyết toán thuế TNDN -Mẫu 03/TNDN mới nhất

Mẫu tờ khai quyết toán thuế TNDN dựa vào:

Hệ thống pháp lý liên quan:

Luật thuế TNDN 2008

Nghị định 218/2013/NĐ-CP Hướng dẫn thi hành Luật thuế TNDN

Thông tư 78/2014/TT-BTC

Luật doanh nghiệp 2014

1/ Thuế thu nhập doanh nghiệp là gì?

Cắn cứ theo quy định của luật thuế TNDN năm 2008 thì thuế thu nhập doanh nghiệp chỉ điều tiết vào thu nhập của các tổ chức có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, không còn điều tiết thu nhâp của cá nhân có thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ (đã được xác định là đối tượng chịu thuế thu nhập cá nhân).

2/ Người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

+ Doanh nghiệp đã được thành lập và cấp giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh theo quy định của luật doanh nghiệp 2014 dưới các hình thức: Doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần và các tổ chức khác.

+ Doanh nghiệp nước ngoài đã được thành lập và cấp giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh theo pháp luật nước ngoài. Hiện nay, Doanh nghiệp nước ngoài có cơ sở tại Việt Nam ví dụ: chi nhánh nước ngoài, văn phòng đại diện nước ngoài, đại lý cho doanh nghiệp nước ngoài.

+ Các đơn vị sự nghiệp công lập hoặc đơn vị sự nghiệp ngoài công lập được thành lập, được công nhận theo quy định của pháp luật Việt Nam và có hoạt động kinh doanh.

+ Tổ chức khác có hoạt động kinh doanh, ví dụ: hợp tác xã, đơn vị sự nghi

3/ Đối tượng chịu thuế thu nhập doanh nghiệp

Đối tượng chịu thuế thu nhập doanh nghiệp là các khoản thu nhập hợp pháp của doanh nghiệp gồm 2 nhóm:

  1. Thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh
  2. Thu nhập khác từ:
  • Chuyển nhượng vốn
  • Chuyển nhượng bất động sản
  • Quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản
  • Từ lãi tiền gửi, cho vay vốn, bán ngoại tệ
  • Thu khoản nợ khó đòi, khoản nợ phải trả không xác định được chủ.

4/ Mẫu kê khai quyết toán thuế TNDN

Tờ khai quyết toán thuế tndn
Tờ khai quyết toán thuế tndn

Tải mẫu tờ khai quyết toán thuế TNDN tại đây

Nếu bạn có nhu cầu về dịch vụ kế toán hoặc có câu hỏi về dịch vụ kế toán thuế hãy liên hệ ngay cho chúng tôi theo số hotline: 028 6288 3088 – 0932 678 626 hoặc gửi email: info@replusacc.com.vn

>>>> Xem thêm: Mẫu tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mới nhất

0932.678.626