Mẫu tờ khai thuế Giá trị gia tăng

1/ Khái niệm

Thuế Giá trị gia tăng (GTGT) hay còn có tên gọi khác là thuế VAT là thuế thuê tính trên giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong quá trình sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng.

2/ Xác định đối tượng kê khai thuế GTGT theo tháng hoặc theo quý

Căn cứ Điều 15 Thông tư số 151/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính:

a) Đối tượng kê khai theo quý

  • Khai thuế theo quý áp dụng đối với người nộp thuế giá trị gia tăng có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống.
  • Trường hợp người nộp thuế mới bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh việc khai thuế giá trị gia tăng được thực hiện theo quý. Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ theo mức doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng hay theo quý.

b) Đối tượng kê khai theo tháng

  • Khai thuế theo tháng áp dụng đối với người nộp thuế giá trị gia tăng có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở lên.

3/ Mẫu khai thuế GTGT

Mẫu tờ khai thuế Giá trị gia tăng 1

Tải mẫu Tờ khai thuế Giá trị gia tăng tại đây