9 khoản thu nhập chịu thuế Thu Nhập Cá Nhân mới nhất năm 2021

Thuế thu nhập cá nhân là loại thuế được tính theo tháng đối với tiền lương, tiền công của người lao động. Việc kê khai theo tháng hoặc theo quý nhưng quyết toán thuế TNCN sẽ được tính theo năm.

Căn cứ vào Điều 2 Thông tư 111/2013/TT – BTC và Điều 11 Thông tư 92/2015/TT-BTC được sửa đổi Điều 2 TT/111/2013/TT-BTC.

Các khoản thu nhập chịu thuế TNCN được quy định cụ thể:

1. Thu nhập từ kinh doanh

Chịu thuế TNCN từ thu nhập kinh doanh trong các lĩnh vực sau:

Thu nhập từ các lĩnh vực như: sản xuất, phân phối hàng hoá (thuế suất 0,5%), vận tải, xây dựng có bao thầu nguyên liệu (1,5%), kinh doanh ăn uống, dịch vụ, cho thuê nhà (2%)…

Thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh: nông nghiệp, lâm nghiệp, đánh bắt thuỷ sản tùy theo từng địa bàn sẽ có ưu đãi giảm thuế khác nhau.

2. Thu nhập từ tiền lương

Thu nhập từ tiền lương là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, cụ thể:

• Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền. Các khoản phụ cấp, trợ cấp, cho nhân viên viên khi đi công tác.

• Thu nhập từ hoạt động hành nghề độc lập của cá nhân trong lĩnh vực ngành nghề được cấp giấy phép chứng chỉ hành nghề.

Không phải ai cũng nhận lương theo tháng, cho nên phần thu nhập tính thuế được dựa theo thu nhập năm hoặc tháng. Tôi lấy ví vụ: thu nhập 60 – 120 triệu/năm và thu nhập 5 – 10 triệu/tháng sẽ được tính thuế suất như nhau là 10%.

Cách tính thuế suất thuế thu nhập cá nhân
Cách tính thuế suất thuế thu nhập cá nhân

* Cách tính thuế rút gọn:

Để thuận tiện cho việc tính toán thuế suất, có thể áp dụng cách tính rút gọn theo phụ lục số 01/PL-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 111/2013/TT-BTC:

9 khoản thu nhập chịu thuế Thu Nhập Cá Nhân mới nhất năm 2021 1

3. Thu nhập từ vốn đầu tư

Thu nhập từ chuyển nhượng vốn chính là khoản thu nhập cá nhân bao gồm:

• Thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp để phát triển trong công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, hợp đồng hợp tác kinh doanh…

• Thu nhập từ góp vốn thành lập tổ chức tín dụng chuyển nhượng chứng khoán, mua bán trái phiếu, chuyển nhượng cổ phiếu.

• Thu nhập từ chuyển nhượng cổ phần của các cá nhân trong công ty cổ phần theo quy định

4. Thu nhập từ chuyển nhượng vốn

• Thu nhập từ chuyển nhượng vốn trong công ty TNHH, công ty hơp danh…

• Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán, cổ phiếu.

5. Thu nhập từ trúng thưởng

– Trúng thưởng xổ số, trung thưởng (thuế xuất 10%)

– Trúng thưởng trong các hình thức khuyến mại khi tham gia mua bán hàng hóa.

– Trúng thưởng trong các hình thức cá cược, đặt cược được đúng pháp luật quy định.

– Từ các trò chơi, cuộc thi có thưởng và các hình thức khác do các tổ chức kinh tế, cơ quan hành chính.

6. Thu nhập từ bản quyền

• Thu nhập từ bản quyền khi chuyển nhượng, chuyển giao quyền sở hữu, quyền sở hữu trí tuệ theo quy định. (thuế suất 5%)

• Thu nhập từ chuyển giao công nghệ theo Luật Chuyển giao công nghệ.

7. Thu nhập từ nhượng quyền thương mại

Thu nhập từ nhượng quyền thương mại: đây các khoản thu nhập mà cá nhân nhận được từ các hợp đồng nhượng quyền thương mại nêu trên. (thuế suất 5%)

8. Thu nhập từ nhận thừa kế

Thu nhập từ quà tặng

Thu nhập từ nhận thừa kế là khoản thu nhập mà cá nhân nhận được theo di chúc theo quy định của pháp luật về thừa kế. (thuế suất 10%)

– Nhận thừa kế là chứng khoán, phần vốn trong kinh doanh, bất động sản

– Nhận thừa kế là các tài sản khác phải đăng ký quyền sở hữu, sử dụng với cơ quan Nhà nước.

9. Thu nhập từ nhận quà tặng (chuyển nhượng quyền sở hữu)

Đây là khoản thu nhập của cá nhân nhận được từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, bao gồm:

– Quà tặng là chứng khoán. (thuế suất 0,1%)

– Quà tặng là phần vốn trong các tổ chức kinh tế, cổ phần. (20%)

– Quà tặng là bất động sản. (2%)

– Quà tặng là các tài sản khác có giá trị trên 10 triệu.

*Hướng dẫn cách tính thuế thu nhập cá nhân:

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Thu nhập tính thuế × Thuế suất (Cách tính thuế thu nhập cá nhân có hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên) 

Tuy nhiên, tôi nhận thấy hầu hết chủ doanh nghiệp đều không am hiểu về kế toán thuế hay những quy định về thuế. Do đó, sử dụng dịch vụ kế toán thuế chính giải pháp thông minh trong thời đại công nghệ phát triển.

Không những hỗ trợ doanh nghiệp nhanh chóng hoàn tất nộp thuế TNCN đúng theo quy đinh của pháp luật mà còn tiết kiệm thời gian, chi phí trong bước đầu khởi nghiệp.

0932.678.626